Βιβλίο 14o, Προβλήματα, αινίγματα χρησμοί AP XIV
Παλατινή Ανθολογία
Παλατινή Ανθολογία Βιβλίο 14o Προβλήματα, αινίγματα χρησμοί (AP XIV) / Παλατινή Ανθολογία/XIV μετάφραση