Βιβλίο 13o Επιγράμματα διαφόρων μέτρων AP XIII
Παλατινή Ανθολογία
Παλατινή Ανθολογία, Επιγράμματα διαφόρων μέτρων / Παλατινή Ανθολογία/XIII μετάφραση