Βιβλίο 11o, Συμποτικά και σκωπτικά επιγράμματα, AP ΧΙ
Παλατινή Ανθολογία
Παλατινή Ανθολογία, Βιβλίο 11o, Συμποτικά και σκωπτικά επιγράμματα (AP ΧΙ) / Παλατινή Ανθολογία/XI μετάφραση