Βιβλίο 10o Προτρεπτικά επιγράμματα AP X
Παλατινή Ανθολογία
Παλατινή Ανθολογία, Προτρεπτικά επιγράμματα / Παλατινή Ανθολογία/X μετάφραση