Βιβλίο 15o Σύμμικτα επιγράμματα AP XV
Παλατινή Ανθολογία
Παλατινή Ανθολογία, Σύμμικτα επιγράμματα / Παλατινή Ανθολογία/XV μετάφραση