Βιβλίο 1o Τα των Χριστιανών επιγράμματα AP I
Παλατινή Ανθολογία
Παλατινή Ανθολογία, Χριστιανικά επιγράμματα / Παλατινή Ανθολογία/I μετάφραση