Παλατινή Ανθολογία/XI/373 Παλλαδά

XI 373 Εἰς ποιητὴν κυβεύοντα
Συγγραφέας:
Παλατινή Ανθολογία, XI (βιβλίο 11ο, Συμποτικά και σκωπτικά επιγράμματα)
Εἰς ποιητὴν κυβεύοντα, Παλλαδά, Παλατινή Ανθολογία, βιβλίο 11ο, επίγραμμα 373 (AP XI 373)


XI 373 ΠαλλαδάΕπεξεργασία

Εἰς ποιητὴν κυβεύοντα
Πάντων μουσοπόλων ἡ Καλλιόπη θεός ἐστιν• ἡ σὴ Καλλιόπη Ταβλιόπη λέγεται.
Σε ποιητὴ που παίζει τάβλι
Για όλους τους φιλόμουσους η Καλλιόπη είναι θεός• η δική σου Καλλιόπη, Ταβλιόπη λέγεται.