Παλατινή Ανθολογία/XI/275 Απολλώνιου γραμματικού

AP XI 275 Καλλίμαχος τὸ κάθαρμα
Συγγραφέας:
Παλατινή Ανθολογία, XI (βιβλίο 11ο)
Καλλίμαχος τὸ κάθαρμα, Απολλωνίου του Ροδίου, Παλατινή Ανθολογία βιβλίο 11ο 275 (XI 275)


ΧΙ 275 Απολλώνιου γραμματικούΕπεξεργασία

Καλλίμαχος τὸ κάθαρμα, τὸ παίγνιον, ὁ ξύλινος νοῦς·
αἴτιος ὁ γράψας Αἴτια Καλλίμαχος.


Ο Απολλώνιος ο Ρόδιος καταφέρεται εναντίον του Καλλιμάχου για το έργο Αίτια του τελευταίου