Χρονική Διήγησις/Μανουήλ Κομνηνός

Χρονική Διήγησις
Συγγραφέας:
Μανουήλ Κομνηνός
Το κείμενο ακολουθεί την έκδοση Immanuel Bekker, Βόννη, 1835.


  1. Τόμος πρώτος: Α.1, Α.2, Α.3, Α.4, Α.5, Α.6
  2. Τόμος δεύτερος: Β.1, Β.2, Β.3, Β.4, Β.5, Β.6, Β.7, Β.8
  3. Τόμος τρίτος: Γ.1, Γ.2, Γ.3, Γ.4, Γ.5, Γ.6
  4. Τόμος τέταρτος: Δ.1, Δ.2, Δ.3, Δ.4, Δ.5, Δ.6, Δ.7
  5. Τόμος πέμπτος: Ε.1, Ε.2, Ε.3, Ε.4, Ε.5, Ε.6, Ε.7, Ε.8, Ε.9
  6. Τόμος έκτος
  7. Τόμος έβδομος