Συγγραφέας:Νικήτας Χωνιάτης

Συγγραφείς: Νικήτας Χωνιάτης
(περ. 1155 - περ. 1216)
Δείτε επίσης βιογραφία.
//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/78/Niketas_Choniates.JPG
Ο Νικήτας Χωνιάτης,
από μεσαιωνικό χειρόγραφο