Συγγραφέας:Ανδρέας Καρκαβίτσας

Συγγραφείς: Ανδρέας Καρκαβίτσας
(1865–1922)
Δείτε επίσης βιογραφία.
//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/e9/Andreas_Karkabitsas.JPG
Ο Ανδρέας Καρκαβίτσας από περιοδικό του 1888