Λόγια της πλώρης
Συγγραφέας:
Δείτε επίσης: σχετικό λήμμα.


Α. ΚΑΡΚΑΒΙΤΣΑ
ΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΠΛΩΡΗΣ


ΘΑΛΛΑΣΣΙΝΑ ΔΙΗΓΗΜΑΤΑ


Η ΘΑΛΑΣΣΑ. – ΟΙ ΦΡΕΓΑΔΕΣ. – Η ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ. – ΤΟ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟ. – ΒΙΟΠΑΛΑΙΣΤΗΣ. – Ο ΕΚΔΙΚΗΤΗΣ. – ΟΙ ΣΦΟΥΓΓΑΡΑΔΕΣ. – ΚΑΒΟΜΑΛΙΑΣ. – Η ΚΑΠΕΤΑΝΙΣΣΑ. – ΘΕΙΟΝ ΟΡΑΜΑ. – ΚΑΚΟΤΥΧΟΣ. – Ο ΚΑΤΩ ΚΟΣΜΟΣ. – ΠΕΙΡΑΓΜΑΤΑ. – ΓΕΡΑΚΑΣ. – ΚΑΚΟΣΗΜΑΔΙΑ. – ΝΑΥΑΓΙΑ. – ΟΙ ΚΟΥΡΣΑΡΟΙ. – ΤΕΛΩΝΙΑ. – ΤΟ ΓΙΟΥΣΟΥΡΙΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ
ΕΚΔΟΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Δ. ΚΟΛΛΑΡΟΣ
ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟΝ ΤΗΣ ”ΕΣΤΙΑΣ„
44—Ὁδὸς Σταδίου—44
1924


ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Σελ.

Ἡ θάλασσα....................................................................................................................................................................................................................................................3

Οἱ φρεγάδες....................................................................................................................................................................................................................................................25

Ἡ δικαιοσύνη τῆς θάλασσας....................................................................................................................................................................................................................................................34

Τὸ βασιλόπουλο....................................................................................................................................................................................................................................................63

Βιοπαλαιστὴς....................................................................................................................................................................................................................................................70

Ὀ ἐκδικητὴς....................................................................................................................................................................................................................................................80

Οἱ σφουγγαράδες....................................................................................................................................................................................................................................................85

Καβομαλιᾶς....................................................................................................................................................................................................................................................105

Ἡ καπετάνισσα....................................................................................................................................................................................................................................................115

Θεῖον ὅραμα....................................................................................................................................................................................................................................................128

Κακότυχος....................................................................................................................................................................................................................................................137

Ὁ κάτω κόσμος....................................................................................................................................................................................................................................................153

Πειράγματα....................................................................................................................................................................................................................................................163

Γέρακας....................................................................................................................................................................................................................................................176

Κακοσημαδιὰ....................................................................................................................................................................................................................................................184

Ἡ Γοργόνα....................................................................................................................................................................................................................................................202

Ναυάγια....................................................................................................................................................................................................................................................208

Οἱ κουρσάροι....................................................................................................................................................................................................................................................214

Τελώνια....................................................................................................................................................................................................................................................222

Τὸ γιούσουρι....................................................................................................................................................................................................................................................232