Ετήσιον Ημερολόγιον του Έτους 1889

Ἐτήσιον Ἡμερολόγιον τοῦ Ἔτους 1889


ΚΩΝΣΤ. Φ. ΣΚΟΚΟΥ

ΕΤΗΣΙΟΝ
ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ
ΧΡΟΝΟΓΡΑΦΙΚΟΝ, ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΟΝ, ΓΕΛΟΙΟΓΡΑΦΙΚΟΝ,
ΜΕΤΑ ΕΙΚΟΝΩΝ
ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ
1889

ΕΤΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟΝ

Τῇ συνεργασίᾳ τῶν καθ’ ἡμᾶς λογογράφων
ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ
ΕΚ ΤΟΥ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΑΝΕΣΤΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ
1889

Δύο λέξεις ἀπαραίτητοι....................................................................................................................................................................................................................................................Σελ.0023

ΠΙΝΑΞ ΤΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Σελίς

Διαφορὰ μεσημβρίας. — Ἐκλείψεις τοῦ 1889. — Σεληνοδρόμιον τοῦ 1889. — Ἡλιοδρόμιον. — Ὧραι τοῦ ἔτους. — Ἑορτολόγιον ἐθνικόν, θρησκευτικὸν καὶ βασιλικόν. — Ἐποχαί. — Μηνολόγιον.....................................................................................................................................................................................................................................................

δυο υμνοι εἰς τὸν Βασιλέα Γεώργιον, μελοποιηθέντες καὶ ψαλέντες ἐπὶ τῇ εἰκοσιπενταετηρίδι τῆς εἰς τὸν θρόνον ἀναβάσεώς Του, ὑπὸ Ἰω. Κ. Καμπούρογλου....................................................................................................................................................................................................................................................0»0025

η τιμη των γυναικων, ὑπὸ Ἐμμ. Δ. Ῥοΐδου....................................................................................................................................................................................................................................................0»0028

επιτυμβια εισ την ελλαδα, ποίημα Ἀχ. Παράσχου....................................................................................................................................................................................................................................................0»0031

τα προνομια της ασχημιασ, ὑπὸ Κ. Παπαρρηγοπούλου....................................................................................................................................................................................................................................................0»0033

αλεξανδροσ ο μεγασ κατὰ τὰς δημώδεις παραδόσεις, ὑπὸ Νικολάου Γ. Πολίτου....................................................................................................................................................................................................................................................0»0037

ο σκυλοσ μου, ποίημα Δημ. Κόκκου....................................................................................................................................................................................................................................................0»041

σταθητε, μη τρεχωμεν! ὑπὸ Ι. Ἰσιδωρίδου Σκυλίσση....................................................................................................................................................................................................................................................0»0048

φιλελλην ποιητησ ελησμονημενοσ, υπὸ Σ. Κ. Σακελλαροπούλου....................................................................................................................................................................................................................................................0»0057

προσ την σεληνην, ποίημα Ἰω. Πολέμη....................................................................................................................................................................................................................................................0»0063

σελιδεσ εκ του ημερολογιου μιασ ασχημου νεανιδοσ, ὑπὸ τῆς δεσποινίδος Εἰρήνης Λαχανᾶ....................................................................................................................................................................................................................................................0»0067

ο ερωσ, ποίημα Δ. Κ. Βαρδουνιώτου....................................................................................................................................................................................................................................................0»0073

αι αισθησεισ, ὑπὸ Χαρ. Ἀννίνου....................................................................................................................................................................................................................................................0»0074

στονοσ συμπαθειασ, ποίημα Κων. Φ. Σκόκου....................................................................................................................................................................................................................................................0»0078

δεν πειραζει, ὑπὸ Δ. Βικέλλα....................................................................................................................................................................................................................................................0»0079

το τραγουδι του ναυτου, ὑπὸ Ἀνδρ. Δ. Νικολάρα....................................................................................................................................................................................................................................................0»0084

τα αβουλα των αργειων, ὑπὸ Δημ. Κ. Βαρδουνιώτου....................................................................................................................................................................................................................................................0»0085

ο φλυαροσ, ἠθογραφικὴ σελὶς ὑπὸ Κων. Φ. Σκόκου....................................................................................................................................................................................................................................................0»0089

ο εξοβελισμοσ τῶν ε. ε. — τ. ε. — π. ε. — ὑπὸ Γ. Ν. Φιλαρέτου....................................................................................................................................................................................................................................................0»0095

εισ το λευκωμα μιᾶς ἀφανοῦς μάρτυρος τῆς ἀρετῆς, υπὸ Κων. Φ. Σκόκου....................................................................................................................................................................................................................................................0»0099

ερων η παραφρων; ὑπὸ Γ. Κ. Ὑπερίδου....................................................................................................................................................................................................................................................0»0100

τι ωφελει; ποιημάτιον υπὸ Σ***....................................................................................................................................................................................................................................................0»0110

ο εστεμμενοσ σκελετοσ, ὑπὸ Ἀνδρ. Μαρτσώκη....................................................................................................................................................................................................................................................0»0111

αστειαι παρεννοησεισ, ὑπὸ Σπ. Π. Λάμπρου....................................................................................................................................................................................................................................................0»0115

μια επισκεψισ παρὰ τῷ κ. Εἰσαγγελεῖ, ὑπὸ Δ. Γρ. Καμπούρογλου....................................................................................................................................................................................................................................................0»0123

εισ την εορτην τησ [μακρὰν τῶν Ἀθηνῶν]....................................................................................................................................................................................................................................................0»0127

χωμα ελληνικο, ποίησις Γεωργ. Δροσίνη....................................................................................................................................................................................................................................................0»0128

αποσμασματα επιστολων εκ του αιγαιου, ὑπὸ Ἀριστομ. Προβελεγίου....................................................................................................................................................................................................................................................0»0130

οι καλλικαντσαροι, διήγημα κατὰ παράδοσιν ὑπὸ Ἀνδρ. Καρκαβίτσα....................................................................................................................................................................................................................................................0»0137

το τρελλο, ποίημα Ι. Γ. Τσακασιάνου....................................................................................................................................................................................................................................................0»0142

θεμοσ αννινοσ, καλλιτεχνικὴ σελὶς....................................................................................................................................................................................................................................................0»0145

ανθρωπινοι χαρακτηρεσ, ὑπὸ Ἀνδρ. Λασκαράτου....................................................................................................................................................................................................................................................0»0147

«θανατοσ εισ τουσ βασιλεισ!» ὑπὸ Γρ. Δ. Ξενοπούλου....................................................................................................................................................................................................................................................0»0150

γκαιτε και μπετοβεν, ποίησις Ἀριστ. Προβελεγίου....................................................................................................................................................................................................................................................0»0153

η γυνη εν τη κοινωνικη οικονομια, ὑπὸ Νεοκλέους Καζάζη....................................................................................................................................................................................................................................................0»0154

ο ερωσ και τα μουρα, διαλογὴ υπὸ Δημ. Α. Κορομηλᾶ....................................................................................................................................................................................................................................................0»0170

επιτυμβιον εισ την δουλωθεισαν ελλαδα, ποίησις Ἀχ. Παράσχου....................................................................................................................................................................................................................................................0»0185

λοισθια επη, ὑπὸ Κλέωνος Ῥαγκαβῆ....................................................................................................................................................................................................................................................0»0186

το γυναικειον ζητημα, ὑπὸ τῆς Κας Καλλιρρόης Παρρὲν....................................................................................................................................................................................................................................................0»0191

ο βασιλικοσ, ὑπὸ Σπ. Μηλιαράκη....................................................................................................................................................................................................................................................0»0194

ποιηματα εν αλεξανδρεια, ἐπὶ τῶν γάμων τοῦ υἱοῦ μου, ὑπὸ Ἀλ. Ῥ. Ῥαγκαβῆ....................................................................................................................................................................................................................................................0»0196

το φιλημα ρωπογραφία ὑπὸ Γρ. Δ. Ξενοπούλου....................................................................................................................................................................................................................................................0»0198

υπο τα υδατα της λευκησ πηγησ, διήγημα ὑπὸ τῆς δεσποινίδος Πηνελ. Ν. Παναγιωτίδου....................................................................................................................................................................................................................................................0»0203

πατριωτικοι στονοι, ὑπὸ Παναγ. Συνοδινοῦ....................................................................................................................................................................................................................................................0»0220

οι τουρκοι ραψωδοι, ὑπὸ Μιχ. Ἀργυροπούλου....................................................................................................................................................................................................................................................0»0222

κρυψε τα! ᾀσμάτιον υπὸ Γουσταύου Λαφφόν....................................................................................................................................................................................................................................................0»0229

η αη σεπτεμβριου εν αθηναισ, ὑπὸ Γεωρ. Σουρῆ....................................................................................................................................................................................................................................................0»0230

πελαργοι και ελληνεσ, ὑπὸ Βλασίου Σκορδέλη....................................................................................................................................................................................................................................................0»0232

ηρωικη αυταπαρνησισ, σατυρικὸν ποίημα υπὸ Ἰω. Γ. Τσακασιάνου....................................................................................................................................................................................................................................................0»0239

η μουσικη υπο αισθητικην εποψιν, καλλιτεχνικὴ μελέτη ὑπὸ Ἰωάν. Φουστάνου....................................................................................................................................................................................................................................................0»0241

η δοξα, ποίημα Γ. Μαρτινέλη....................................................................................................................................................................................................................................................0»0260

εισ το λευκωμα σου, ποίημα Βιργινίας Π. Εὐαγγελίδου....................................................................................................................................................................................................................................................0»0262

αι εργατιδεσ των αθηνων, ὑπὸ Ἀρ. Π. Κουρτίδου....................................................................................................................................................................................................................................................0»0263

εισ τον αγγελον τησ ανανστασεωσ, ποίημα ὑπὸ Κ. Παλαμᾶ....................................................................................................................................................................................................................................................0»0270

ερωσ η φιλια;, ὑπὸ Ἀντ. Σ. Μάτεσι....................................................................................................................................................................................................................................................0»0273

μια αληθεια....................................................................................................................................................................................................................................................0»0279

ο διδασκαλοσ του δαντου εν τη κολασει, ὑπὸ Ἀντ. Μομφεράτου....................................................................................................................................................................................................................................................0»0280

στιγμαι θυμηδιασ....................................................................................................................................................................................................................................................0»0283

ιστορικαι σημειωσεισ περι αυτοκτονιασ, ὑπὸ Στεφάνου Θ. Ξένου....................................................................................................................................................................................................................................................0»0284

περι τησ φιλοκαλιασ και φιλομουσιασ τῶν ἀρχαιοτέρων ἑλλήνων, ὑπὸ Ἀριστ. Σπαθάκη....................................................................................................................................................................................................................................................0»0289

αληθειαι....................................................................................................................................................................................................................................................0»0293

ο παραδοξοσ πλοιαρχοσ, ἀνάμνησις ὑπὸ Ἀντ. Η. Σπηλιωτοπούλου....................................................................................................................................................................................................................................................0»0294

μη φυγησ, μη! ποίημα Δ. Μπενῆ Ψάλτη....................................................................................................................................................................................................................................................0»0298

ηθη και εθιμα εν μανη ὑπὸ Π. Κανελλίδου....................................................................................................................................................................................................................................................0»0299

παραδειγματα, ᾀσμάτιον ὑπὸ Γ. Μ. Βιζυηνοῦ....................................................................................................................................................................................................................................................0»0312

απομνημονευματα ενοσ υλιστου, ὑπὸ Ἰω. Γ. Φραγκιᾶ....................................................................................................................................................................................................................................................0»0313

πρακτικαι αληθειαι....................................................................................................................................................................................................................................................0»0333

η κακη του ημερα, ὑπὸ Ἰω. Μ. Δαμβέργη....................................................................................................................................................................................................................................................0»0334

εισ φιλαρεσκον, ποίημα Δ. Μπενῆ Ψάλτη....................................................................................................................................................................................................................................................0»0338

η αυτοκτονια εν ελλαδι, ὑπὸ Τιμ. Ἀμπελᾶ....................................................................................................................................................................................................................................................0»0339

ανεκδοτοι στιχοι τησ «χαϊδεμενησ» ὑπὸ Ἀνδρ. Δ. Νικολάρα....................................................................................................................................................................................................................................................0»0345

αι εντυπωσεισ μου εν τω χωριω ὑπὸ Π. Π. Οἰκονόμου....................................................................................................................................................................................................................................................0»0347

οι διδυμοι λογοι, [κηδείας επεισόδιον] ὑπὸ Θ**....................................................................................................................................................................................................................................................0»0354

κοινωνικα οξυμωρα, εἰς γελοιογραφικὰς σκηνὰς....................................................................................................................................................................................................................................................0»0357

δε θα ξαναρθη, ποίημα Γ. Μ. Γεωργοπούλου....................................................................................................................................................................................................................................................0»0360

ωδικα καφενεια, Ἀθηναϊκὴ σκηνογραφία ὑπὸ Θ. Βελλιανίτου....................................................................................................................................................................................................................................................0»0361

ο πατηρ και ο υιοσ, γελοιογραφικαὶ σκηναί....................................................................................................................................................................................................................................................0»0364

υπομνησεισ εισ τασ μητερασ, ὑπὸ τῆς Κας Ζαχαρούλας Λαμνῆ....................................................................................................................................................................................................................................................0»0367

δυο συμμαθητριαι, συνήθης ἱστορία ὑπὸ Ἀρ. Παναγιωτίδου....................................................................................................................................................................................................................................................0»0370

συντομοσ ιστορια τησ μονομαχιασ εν ελλαδι, εἰς γελοιογραφικὰς σκηνὰς....................................................................................................................................................................................................................................................0»0372

η φιλαρεσκοσ, ἠθογραφικὸν σκαλάθυρμα ὑπὸ Κωνστ. Φ. Σκόκου....................................................................................................................................................................................................................................................0»0378

η γιασεμια μητερα, ποίημα Ι. Μαράνου....................................................................................................................................................................................................................................................0»0387

βιογραφικαι σημειωσεισ. — Ν. Παπαμιχαλόπουλος. — Ι. Βαλασσόπουλος. — Κ. Λομβάρδος. — Ἰωσὴφ Μομφερρᾶτος. — Π. Εὐστρατιάδης. — Ἰω. Ζάρκος....................................................................................................................................................................................................................................................0»0388