Συγγραφείς: Ζαν Μορεάς
(15 Απριλίου 1856-Παρίσι 30 Απριλίου 1910)
Wikimedia-logo-35px.png Δείτε επίσης βιογραφία.
Jean Moréas, ψευδώνυμο του Ιωάννη Α. Παπαδιαμαντόπουλου. Ο Μορεάς έγραψε ποιήματα στα γαλλικά και στα ελληνικά.
//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/d9/Jean_Mor%C3%A9as.gif
Ζαν Μορεάς


Έργα
Μεταφράσεις