Βιβλίο 9o Επιδεικτικά επιγράμματα μετάφραση AP IX
μεταφράστηκε από συντάκτες της Βικιθήκης
Παλατινή Ανθολογία μετάφραση
Παλατινή Ανθολογία μετάφραση, Βιβλίο 9o Επιδεικτικά επιγράμματα (AP IX) / Παλατινή Ανθολογία/IX