Παλατινή Ανθολογία (μετάφραση)

(Ανακατεύθυνση από Παλατινή Ανθολογία μετάφραση)
Παλατινή Ανθολογία (μετάφραση)
μεταφράστηκε από συντάκτες της Βικιθήκης
Ελληνική Ανθολογία (μετάφραση) / Παλατινή Ανθολογία (μεταφράσεις)
Παλατινή Ανθολογία μετάφραση, επιγράμματα από τον 7ο αιώνα π.Χ μέχρι τον 11ο αιώνα μ.Χ.. το πρωτότυπο: Παλατινή Ανθολογία


δείτε λήμμα στη Βικιπαίδεια: Παλατινή Ανθολογία


Η Παλατινή Ανθολογία (Anthologia Palatina) είναι συλλογή αρχαίων και βυζαντινών ελληνικών επιγραμμάτων της περιόδου από τον 7ο αιώνα π.Χ. μέχρι το 600 μ.Χ., που βρέθηκε σε χειρόγραφο το 1606 το οποίο συντάχθηκε τον 10ο αιώνα στο Βυζάντιο.

Ως 16ο βιβλίο της Ελληνικής Ανθολογίας μετάφραση παρουσιάζεται στην βιβλιογραφία το Πλανούδειο παράρτημα μετάφραση, τα επιγράμματα που βρίσκονται στην Ανθολογία του Πλανούδη μετάφραση, αλλά δε βρίσκονται στην Παλατινή Ανθολογία:

Η Παλατινή Ανθολογία στο πρωτότυπο: Παλατινή Ανθολογία