Παλατινή Ανθολογία/V/295 μετάφραση

AP V 295 Τα μελιστάλαχτα άγγιζε τα χείλη αυτά, ποτήρι / Ψαῦε μελισταγέων στομάτων, δέπας˙ εὗρες, ἄμελγε
Συγγραφέας:
μεταφράστηκε από συντάκτες της Βικιθήκης
Παλατινή Ανθολογία μετάφραση, V (βιβλίο 5ο, Ερωτικά επιγράμματα)
Τα μελιστάλαχτα άγγιζε τα χείλη αυτά, ποτήρι / Ψαῦε μελισταγέων στομάτων, δέπας˙ εὗρες, ἄμελγε, Λεοντίου του σχολαστικού, Παλατινή Ανθολογία, βιβλίο 5ο, επίγραμμα 55 (AP V 295)


V 295 Λεοντίου του σχολαστικού Επεξεργασία

Τα μελιστάλαχτα άγγιζε τα χείλη αυτά, ποτήρι. Δεν σέ φθονώ μά θά ’θελα τήν τύχη σου νά είχα.


το πρωτότυπο κείμενο: Παλατινή Ανθολογία/V/295

V 295 Λεοντίου του σχολαστικού Επεξεργασία

Ψαῦε μελισταγέων στομάτων, δέπας˙ εὗρες, ἄμελγε˙ οὐ φθονέω, τὴν σὴν δ’ ἤθελον αἶσαν ἔχειν.