Συγγραφέας:Λεόντιος ο σχολαστικός

Συγγραφείς: Λεόντιος ο σχολαστικός
Δείτε επίσης βιογραφία.


Επιγράμματα στην Παλατινή Ανθολογία


V 295 Λεοντίου του σχολαστικού Επεξεργασία

Ψαῦε μελισταγέων στομάτων, δέπας˙ εὗρες, ἄμελγε˙ οὐ φθονέω, τὴν σὴν δ’ ἤθελον αἶσαν ἔχειν.


XVI 285 Λεοντίου σχολαστικού Επεξεργασία

Εις εικόνα κιθαριστρίας διάχρυσον
Οὐ τις ἐπ Ἀνθούση χρυσόν βάλεν, ἀλλὰ και αὐτὴ ἆμφεχύθη Κρονίδης, ὡς το πάρος Δανάη,
σώματι δ΄ οὐκ ἐπέλασσεν ἐπεί νόον έλλαβεν αίδώς, μη τινι Μουσάων μίσγαιτε οὐκ ἐθέλων.