Παλατινή Ανθολογία/V/295 Λεοντίου του σχολαστικού

AP V 295 Ψαῦε μελισταγέων στομάτων
Συγγραφέας:
Παλατινή Ανθολογία, V (βιβλίο 5ο, ερωτικά επιγράμματα)
Ψαῦε μελισταγέων στομάτων, Λεοντίου του σχολαστικού, Παλατινή Ανθολογία, βιβλίο 5ο, επίγραμμα 295 (AP V 295)


V 295 Λεοντίου του σχολαστικού Επεξεργασία

Ψαῦε μελισταγέων στομάτων, δέπας˙ εὗρες, ἄμελγε˙ οὐ φθονέω, τὴν σὴν δ’ ἤθελον αἶσαν ἔχειν.


μετάφραση: Παλατινή Ανθολογία/V/295 μετάφραση

V 295 Λεοντίου του σχολαστικού Επεξεργασία

Τα μελιστάλαχτα άγγιζε τα χείλη αυτά, ποτήρι. Δεν σέ φθονώ μά θά ’θελα τήν τύχη σου νά είχα.