Συγγραφείς: Πλάτων
(427-347 π.Χ)
Wikimedia-logo-35px.png Δείτε επίσης βιογραφία, αποφθέγματα.
Πλάτων (Glyptothek, München)

ΈργαΕπεξεργασία

ΕπιγράμματαΕπεξεργασία

Κατά την κριτική έκδοση του BurnetΕπεξεργασία

Τετραλογία Α΄
Τετραλογία Β΄
Τετραλογία Γ΄
Τετραλογία Δ΄
Τετραλογία Ε΄
Τετραλογία ΣΤ΄
Τετραλογία Ζ΄
Τετραλογία Η΄
Τετραλογία Θ΄

Άλλοι πλαστοί διάλογοιΕπεξεργασία

Κριτική έκδοσηΕπεξεργασία