Ἀθηναΐς-Ἔτος Α΄, τεῦχος 7


 ΕΤΟΣ Α΄.ΑΡΙΘ. 7. 
ΑΘΗΝΑΙ.—ΙΟΥΛΙΟΣ 1876.


ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ
ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΕΚΑΣΤΟΝ ΦΥΛΛΟΝ
ΠΡΟΠΛΗΡΩΤΕΑ ΤΙΜΑΤΑΙ

Ἐν Ἑλλάδι....................................................................................................................................................................................................................................................Δρ. 2.—

ΕΚΔΙΔΟΤΑΙ ΑΠΑΞ ΤΟΥ ΜΗΝΟΣ

Λεπτῶν....................................................................................................................................................................................................................................................20

Ἐν τῇ ἀλλοδαπῇ....................................................................................................................................................................................................................................................0»0 2.50

261—ΓΡΑΦΕΙΟΝ ΟΔ. ΕΡΜΟΥ—261


Ἄρθρο τοῦ ἐκδότη....................................................................................................................................................................................................................................................49–50

Τὸ Κολοσσαῖον....................................................................................................................................................................................................................................................50–52

Ἑρζεγοβίνη....................................................................................................................................................................................................................................................52–53

Μαραθονομάχος....................................................................................................................................................................................................................................................0054

Τὸ τέκνον....................................................................................................................................................................................................................................................0054

Δαβὶδ Λιβιγκστὼν....................................................................................................................................................................................................................................................54–56

Ποικίλα....................................................................................................................................................................................................................................................0056

Ἀριθμοὶ....................................................................................................................................................................................................................................................0056

Αἴνιγμα....................................................................................................................................................................................................................................................0056