Ἀθηναΐς-Ἔτος Α΄


ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ

ΕΚΔΙΔΟΤΑΙ ΑΠΑΞ ΤΟΥ ΜΗΝΟΣ
ΤΟΜΟΣ ΠΡΩΤΟΣ
1876ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ
ΓΡΑΦΕΙΟΝ ΑΘΗΝΑΙΔΟΣ
(Ὁδὸς Ἑρμοῦ ἀριθ. 261.)

1876.