Η Βικιθήκη φιλοξενεί τα παρακάτω κείμενα με τον τίτλο Η καπετάνισσα: