Αθηναΐς/Α/1/Παροιμιακαί εκφράσεις

< Αθηναΐς‎ | Α‎ | 1
Ἀθηναΐς-Ἔτος Α΄, τεῦχος 1
Συγγραφέας:Ανώνυμος
Παροιμιακαὶ ἐκφράσεις


ΠΑΡΟΙΜΙΑΚΑΙ ΕΚΦΡΑΣΕΙΣ
Πόθεν καὶ ἐπὶ τίνος ἐφαρμόζονται αἱ φράσεις.
1—Οὐ φροντὶς Ἱπποκλείδῃ.
2—Καὶ Σαοὺλ ἐν προφήταις;
3—Ἐβγῆκεν ἀσπροπρόσωπος.