Αθηναΐς/Α/1/Προβλήματα

< Αθηναΐς‎ | Α‎ | 1
Ἀθηναΐς-Ἔτος Α΄, τεῦχος 1
Συγγραφέας:Ανώνυμος
Προβλήματα


ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ

1—Διατί δὲν πρέπει νὰ κοιμᾶται τις ἐν θαλάμῳ, ὅπου ὑπάρχουσιν ἁπλωμένα ὑγρὰ ῥοῦχα;

ΚΛΕΙΣ Α΄.

⁂†2Ζ⁂y§⁂5†⁂ΙΙ†22†⁂5†⁂y4
⁂Ψ22⁂y§⁂5†⁂y4 5†⁂ ΙΙ†24

Εἰς τὸν πρῶτον λύσοντα τὴν κλεῖδα ταύτην δωρεῖται ὑπὸ τῆς Διευθύνσεως ἀντίτυπον τοῦ διηγήματος· Ἡ νέα Ἑλληνὶς ἐν τῇ αὐλῇ τοῦ Νέρωνος.