Συναγωγή παροιμιών/Αρχή του ψʹ στοιχείου

Συναγωγὴ παροιμιῶν
Συγγραφέας:
Ἀρχὴ τοῦ ψʹ στοιχείου


Τὸ ψʹ μετὰ τοῦ αʹΕπεξεργασία

Ψάφωνος ὄρνιθες.

Τὸ ψʹ μετὰ τοῦ εʹΕπεξεργασία

Ψευδῶν πλέ᾽ ἀτράφαξις.
Ψευδόμενον οὐ χρὴ ἐλέγξαι διὰ τὸ συμβησόμενον· τοῦτο δ᾽ ἐστὶν ἐπιορκία.
Ψεκὰς ἢ δρόσος.
Ψεκάδες ὄμβρον γενῶσαι.
Ψευδόπυρα, οἷον τὰ σά.

Τὸ ψʹ μετὰ τοῦ υʹΕπεξεργασία

Ψυχὴ δίδου σύγ᾽ ἡδονὴν καθ᾽ ἡμέραν, ὡς τοῖς θανοῦσι πλοῦτος οὐδὲν ὠφελεῖ.
Ψύρα τόν Διόνυσον.

Τὸ ψʹ μετὰ τοῦ ωʹΕπεξεργασία

Ψωριῶσα κάμελος πολλῶν ὄνων ἀνατίθεται φορτία.