Συγγραφέας:Μιχαήλ Αποστόλιος

Συγγραφείς: Μιχαήλ Αποστόλιος
(15ος αιώνας)
Δείτε επίσης βιογραφία.
Ο Μιχαήλ Αποστόλιος ή Μιχαήλος Αποστόλης ήταν λόγιος και κωδικογράφος


Έργα Επεξεργασία