Συναγωγή παροιμιών/Αρχή του ζʹ στοιχείου

Συναγωγὴ παροιμιῶν
Συγγραφέας:
Ἀρχὴ τοῦ ζʹ στοιχείου


Τὸ ζʹ μετὰ τοῦ αʹΕπεξεργασία


Ζαλεύκου νόμος.

Τὸ ζʹ μετὰ τοῦ εʹΕπεξεργασία


Ζεὺς ἀετὸν εἵλετο.
Ζεῦγος Κροβύλου.
Ζεὺς κατεῖδε χρόνιος εἰς τὰς διφθέρας.

Τὸ ζʹ μετὰ τοῦ ηʹΕπεξεργασία


Ζῆι χύτρα, ζῆι φιλία.
Ζήνωνος ἐγκρατέστερος.
Ζητῶν ὄψον θοιμάτιον ἀπώλεσα.
Ζῆτεῖς τὸν οὐ παρόντα.
Ζῆν αἰσχρὸν αἰσχρῶς τοῖς καλῶς πεφυκόσι.
Ζυγὸν μὴ ὑπερβαίνειν.

Τὸ ζʹ μετὰ τοῦ ωʹΕπεξεργασία


Ζωπύρου τάλαντα.
Ζωὴ πίθου.
Ζωὸς γενήσηι κρομμύου μοῖραν λαβών.
Ζώνηι περίβαλε τὴν γαστέρα.
Ζῶμεν οὐχ ὡς θέλομεν, ἀλλ᾽ ὡς δυνάμεθα.