Συγγραφέας:Ζηνόβιος

Συγγραφείς: Ζηνόβιος
(2ος μ.Χ. αιώνας)
Δείτε επίσης βιογραφία.
Σοφιστής και ρητοροδιδάσκαλος στη Ρώμη του Αδριανού. Η "Επιτομή παροιμιών" είναι το μόνο από τα έργα του που διασώθηκε.
* Η αναπαραγωγή του αρχαίου κειμένου βασίζεται (κατά κύριο λόγο) στην έκδοση: E. Leutsch - F. Scheidewin, Corpus peroemoigraphorum Graecorum, "Ζηνοβίου ἐπιτομή", tomus I, 51-225.