Παλατινή Ανθολογία/XI/384 Παλλαδά

XI 384 Ει μοναχοί, τί τοσοίδε; τοσοίδε δέ, πώς πάλι μούνοι;
Συγγραφέας:
Παλατινή Ανθολογία, XI (βιβλίο 11ο, Συμποτικά και σκωπτικά επιγράμματα)
Ει μοναχοί, τί τοσοίδε; τοσοίδε δέ, πώς πάλι μούνοι;, Παλλαδά, Παλατινή Ανθολογία, βιβλίο 11ο, επίγραμμα 384 (AP XI 384)


XI 384 ΠαλλαδάΕπεξεργασία

Ει μοναχοί, τί τοσοίδε; τοσοίδε δέ, πώς πάλι μούνοι; ώ πληθύς μοναχών ψευσαμένη μονάδα.