Παλατινή Ανθολογία/XI/306 Παλλαδά

XI 306 Άν μετ’ Αλεξάνδρειαν ες Αντιόχειαν απέλθης
Συγγραφέας:
Παλατινή Ανθολογία, XI (βιβλίο 11ο, Συμποτικά και σκωπτικά επιγράμματα)
Άν μετ’ Αλεξάνδρειαν ες Αντιόχειαν απέλθης, Παλλαδά, Παλατινή Ανθολογία, βιβλίο 10ο, επίγραμμα 306 (AP XI 306)


XI 306 ΠαλλαδάΕπεξεργασία

Άν μετ’ Αλεξάνδρειαν ες Αντιόχειαν απέλθης καί μετά τήν Συρίην Ιταλίας επιβής,
τών δυνατών ουδείς σε γαμήσει.τούτο γάρ αιεί οιομένη πηδάς εις πόλιν εκ πόλεως.
σε πόρνη
Κι άν απ’ τήν Αλεξάνδρεια στήν Αντιόχεια φύγεις καί τή Συρία αφήνοντας στήν Ιταλία πάς,
ποτέ κανένας δυνατός δέν θά σέ πάρει εσένα. Μά ελπίζεις• καί γι’ αυτό από μιά σέ πόλη άλλη πηδάς.