Παλατινή Ανθολογία/XI/300 Παλλαδά

XI 300 Πολλά λαλείς, άνθρωπε, χαμαί δέ τίθη μετά μικρόν
Συγγραφέας:
Παλατινή Ανθολογία, XI (βιβλίο 11ο, Συμποτικά και σκωπτικά επιγράμματα)
Πολλά λαλείς, άνθρωπε, χαμαί δέ τίθη μετά μικρόν, Παλλαδά, Παλατινή Ανθολογία, βιβλίο 10ο, επίγραμμα 300 (AP XI 300)


XI 300 ΠαλλαδάΕπεξεργασία

Πολλά λαλείς, άνθρωπε, χαμαί δέ τίθη μετά μικρόν. σίγα, καί μελέτα ζών έτι τόν θάνατον.
Λόγια πολλά λες, άνθρωπε, σε λίγο θα πεθάνεις. Σώπα, κι ενόσω ακόμα ζείς, τον θάνατο μελέτα.