Παλατινή Ανθολογία/X/32 Παλλαδά

X 32 Πολλά μεταξύ πέλει κύλικος καί χείλεος ἄκρου
Συγγραφέας:
Παλατινή Ανθολογία, X (βιβλίο 10ο, Προτρεπτικά επιγράμματα)
Πολλά μεταξύ πέλει κύλικος καί χείλεος ἄκρου, Παλλαδά, Παλατινή Ανθολογία, βιβλίο 10ο, επίγραμμα 32 (AP X 32)


X 32 ΠαλλαδάΕπεξεργασία

Πολλά μεταξύ πέλει κύλικος καί χείλεος ἄκρου.