Παλατινή Ανθολογία/VII/553 Δαμασκίου

AP VII 553 Ζωσίμη, ἡ πρὶν ἐοῦσα μόνῳ τῷ σώματι δούλη
Συγγραφέας:
Παλατινή Ανθολογία, VII (βιβλίο 7ο Επιτύμβια επιγράμματα)
Ζωσίμη, ἡ πρὶν ἐοῦσα μόνῳ τῷ σώματι δούλη, Δαμασκίου φιλοσόφου, Παλατινή Ανθολογία, βιβλίο 7ο, επίγραμμα 553 (AP VII 553)


VII 553 Δαμασκίου φιλοσόφου Επεξεργασία

Ζωσίμη, ἡ πρὶν ἐοῦσα μόνῳ τῷ σώματι δούλη, καὶ τῷ σώματι νῦν εὗρεν ἐλευθερίην.


Μετάφραση: Παλατινή Ανθολογία/VII/553 μετάφραση


VII 553 Δαμασκίου φιλοσόφου Επεξεργασία

Ζωσίμη, αυτή που πριν μόνο στο σώμα ήταν δούλη, και στο σώμα τώρα βρήκε την ελευθερία