Παλατινή Ανθολογία/V/5 Στατυλλίου Φλάκκου

AP V 5 ἀργύρεον νυχίων με συνίστορα πιστὸν ἐρώτων
Συγγραφέας:
Παλατινή Ανθολογία, V (βιβλίο 5ο, Ερωτικά επιγράμματα)
ἀργύρεον νυχίων με συνίστορα πιστὸν ἐρώτων, Στατύλλιος Φλάκκος, Παλατινή Ανθολογία, βιβλίο 5ο, επίγραμμα 5 (AP V 5)


V5 Στατυλλίου Φλάκκου Επεξεργασία

ἀργύρεον νυχίων με συνίστορα πιστὸν ἐρώτων οὐ πιστῇ λύχνον Φλάκκος ἔδωκε Νάπῃ,
ἧς παρὰ νῦν λεχέεσσι μαραίνομαι, εἰς ἐπιόρκου παντοπαθῆ κούρης αἴσχεα δερκόμενος.
Φλάκκε, σὲ δ᾽ ἄγρυπνον χαλεπαὶ τείρουσι μέριμναι: ἄμφω δ᾽ ἀλλήλων ἄνδιχα καιόμεθα.