Παλατινή Ανθολογία/V/286 Παύλου του Σιλεντιάριου

Φράζεό μοι, Κλεόφαντις, ὅση χάρις, ὁππότε δοιοὺς
Συγγραφέας:
Παλατινή Ανθολογία, V (βιβλίο 5ο)
Φράζεό μοι, Κλεόφαντις, ὅση χάρις, ὁππότε δοιοὺς, Παύλος ο Σιλεντιάριος, Παλατινή Ανθολογία, βιβλίο 5ο, επίγραμμα 286 (AP V 286)


V 286 Παύλου του ΣιλεντιάριουΕπεξεργασία

Φράζεό μοι, Κλεόφαντις, ὅση χάρις, ὁππότε δοιοὺς λάβρον ἐπαιγίζων ἶσος ἔρως κλονέει.
ποῖος ἄρης ἢ τάρβος ἀπείριτον ἠὲ τίς αἰδὼς τούσδε διακρίνει πλέγματα βαλλομένους;
εἴη μοι μελέεσσι τὰ Λήμνιος ἥρμοσεν ἄκμων δεσμὰ καὶ ῾Ηφαίστου πᾶσα δολορραφίη,
μοῦνον ἐγώ, χαρίεσσα, τεὸν δέμας ἀγκὰς ἑλίξας θελγοίμην ἐπὶ σοῖς ἅψεσι βουλόμενος,
δὴ τότε καὶ ξεῖνός με καὶ ἐνδάπιος καὶ ιδίτης, πότνα, καὶ ἀρητὴρ χἠ παράκοιτις ἴδοι.