Παλατινή Ανθολογία/V/268 Παύλου του Σιλεντιάριου

Μηκέτι τις πτήξειε πόθου βέλος. ἰοδόκην γάρ
Συγγραφέας:
Παλατινή Ανθολογία, V (βιβλίο 5ο)
Μηκέτι τις πτήξειε πόθου βέλος. ἰοδόκην γάρ, Παύλος ο Σιλεντιάριος, Παλατινή Ανθολογία, βιβλίο 5ο, επίγραμμα 268 (AP V 268)


V 268 Παύλου του ΣιλεντιάριουΕπεξεργασία

Μηκέτι τις πτήξειε πόθου βέλος. ἰοδόκην γὰρ εἰς ἐμὲ λάβρος Ἔρως ἐξεκένωσεν ὅλην.
Μὴ πτερύγων τρομέοι τις ἐπήλυσιν. ἐξότε γάρ μοι λὰξ ἐπιβὰς στέρνοις πικρὸν ἔπηξε πόδα,
ἀστεμφής, ἀδόνητος ἐνέζεται, οὐδὲ μετέστη, εἰς ἐμὲ συζυγίην κειράμενος πτερύγων.