Παλατινή Ανθολογία/V/242 Ερατοσθένη

AP V 242 Ὡς εἶδον Μελίτην, ὦχρός μ’ ἕλε˙ καὶ γὰρ ἀκοίτῃ
Συγγραφέας:
Παλατινή Ανθολογία, V (βιβλίο 5ο)
Ὡς εἶδον Μελίτην, ὦχρός μ’ ἕλε˙ καὶ γὰρ ἀκοίτῃ, Ερατοσθένης ο σχολαστικός, Παλατινή Ανθολογία, βιβλίο 5ο, επίγραμμα 242 (AP V 242)


V 242 ΕρατοσθένηΕπεξεργασία

Ὡς εἶδον Μελίτην, ὦχρός μ’ ἕλε˙ καὶ γὰρ ἀκοίτῃ κείνη ἐφωμάρτει˙ τοῖα δ’ ἔλεξα τρέμων.
«Τοῦ σοῦ ἀνακροῦσαι δύναμαι πυλεῶνος ὀχῆας, δικλίδος ἡμετέρης τὴν βάλανον χαλάσας,
καὶ δισσῶν προθύρων πλαδαρὴν κρηπῖδα περῆσαι, ἄκρον ἐπιβλῆτος μεσσόθι πηξάμενος;»
Ἡ δὲ λέγει γελάσασα καὶ ἀνέρα λοξὸν ἰδοῦσα˙ «Τῶν προθύρων απέχου, μή σε κύων ὀλέσῃ».