Παλατινή Ανθολογία/V/241 Παύλου του Σιλεντιάριου

“Σῴζεό” σοι μέλλων ἐνέπειν, παλίνορσον ἰωὴν
Συγγραφέας:
Παλατινή Ανθολογία, V (βιβλίο 5ο)
“Σῴζεό” σοι μέλλων ἐνέπειν, παλίνορσον ἰωὴν, Παύλος ο Σιλεντιάριος, Παλατινή Ανθολογία, βιβλίο 5ο, επίγραμμα 241 (AP V 241)


V 241 Παύλου του ΣιλεντιάριουΕπεξεργασία

“Σῴζεό” σοι μέλλων ἐνέπειν, παλίνορσον ἰωὴν ἂψ ἀνασειράζω καὶ πάλιν ἄγχι μένω.
σὴν γὰρ ἐγὼ δασπλῆτα διάστασιν οἷά τε πικρὴν νύκτα καταπτήσσω τὴν Ἀχεροντιάδα.
…………………………………………………… ……………………………………………………