Παλατινή Ανθολογία/V/233 Μακηδονίου του υπατικού

AP V 233 «Αὔριον ἀθρήσκω σε». Το δ’ οὔποτε γίνεται ἡμῖν
Συγγραφέας:
Παλατινή Ανθολογία, V (βιβλίο 5ο)
«Αὔριον ἀθρήσκω σε». Το δ’ οὔποτε γίνεται ἡμῖν, Μακηδονίου του υπατικού, Παλατινή Ανθολογία, βιβλίο 5ο, επίγραμμα 233 (AP V 233)


V 233 Μακηδονίου του υπατικούΕπεξεργασία

«Αὔριον ἀθρήσκω σε». Το δ’ οὔποτε γίνεται ἡμῖν, ἠθάδος ἀμφιβολίης αἰὲν ἀεξομένης.
Ταῦτά μοι ἱμείροντι χαρίζεαι˙ ἄλλα δ’ ἐς ἄλλους δῶρα φέρεις, ἐμέθεν πίστιν ἀπειπαμένη.
«ὅψομε ἑσπερίη σε». τί δ’ ἕσπερός ἐστι γυναικῶν; γῆρας ἀμετρήτῳ πληθόμενων ῥυτίδι.