Παλατινή Ανθολογία/V/21 Ρουφίνου

Οὐκ ἔλεγον͵ Προδίκη· Γηράσκομεν;
Συγγραφέας:
Παλατινή Ανθολογία, V (βιβλίο 5ο)
Ρουφίνου, Παλατινή Ανθολογία (AP V 21)


V 21 ΡουφίνουΕπεξεργασία

Οὐκ ἔλεγον͵ Προδίκη· Γηράσκομεν; οὐ προεφώνουν· ῞Ηξουσιν ταχέως αἱ διαλυσίφιλοι;
νῦν ῥυτίδες καὶ θρὶξ πολιὴ καὶ σῶμα ῥακῶδες͵ καὶ στόμα τὰς προτέρας οὐκέτ΄ ἔχον χάριτας.
μήτις σοι͵ μετέωρε͵ προσέρχεται ἢ κολακεύων λίσσεται; ὡς δὲ τάφον νῦν σε παρερχόμεθα.