Παλατινή Ανθολογία/IX/773 Παλλαδά

IX 773 Χαλκοτύπος τόν Έρωτα μεταλλάξας επόησε
Συγγραφέας:
Παλατινή Ανθολογία, IX (βιβλίο 9ο, Επιδεικτικά επιγράμματα)
Χαλκοτύπος τόν Έρωτα μεταλλάξας επόησε, Παλλαδά, Παλατινή Ανθολογία, βιβλίο 9ο, επίγραμμα 773 (AP IX 773)


IX 773 ΠαλλαδάΕπεξεργασία

Χαλκοτύπος τόν Έρωτα μεταλλάξας επόησε τήγανον, ουκ αλόγως όττι καί αυτό φλέγει.
σε λειωμένο αγαλματίδιο του Έρωτα
Χαλκωματάς τόν Έρωτα τόν έκανε τηγάνι• κ’ ήτανε κάτι λογικό γιατί καί τούτο καίει.