Παλατινή Ανθολογία/IX/711 Ζηνοβίου γραμματικού

AP IX 711 Αὐτὴν Γραμματικὴν ὁ ζωγράφος ἤθελε γράψαι
Συγγραφέας:
Παλατινή Ανθολογία, IX (βιβλίο 9ο Επιδεικτικά επιγράμματα)
Αὐτὴν Γραμματικὴν ὁ ζωγράφος ἤθελε γράψαι, Ζηνοβίου γραμματικού, Παλατινή Ανθολογία βιβλίο 9ο 711 (AP IX 711)


IX 711 Ζηνοβίου γραμματικούΕπεξεργασία

Αὐτὴν Γραμματικὴν ὁ ζωγράφος ἤθελε γράψαι· Βίκτορα δὲ γράψας, “Τὸν σκοπόν,” εἶπεν, “ἔχω.”