Συγγραφέας:Ζηνόβιος γραμματικός (επιγραμματοποιός)

Συγγραφείς: Ζηνόβιος (επιγραμματοποιός)
επιγραμματοποιός, για κάποιος πιθανώς ο ίδιος με τον Ζηνόβιος (γραμματικός), για άλλους διαφορετικό πρόσωπο


Επίγραμμα στην Παλατινή Ανθολογία

IX 711 Ζηνοβίου γραμματικούΕπεξεργασία

Αὐτὴν Γραμματικὴν ὁ ζωγράφος ἤθελε γράψαι· Βίκτορα δὲ γράψας, “Τὸν σκοπόν,” εἶπεν, “ἔχω.”