Παλατινή Ανθολογία/IX/506 Πλάτωνος

Ἐννέα τὰς Μούσας φασίν τινες. ὡς ὀλιγώρως
Συγγραφέας:
Παλατινή Ανθολογία, IX (βιβλίο 9ο)
Ἐννέα τὰς Μούσας φασίν τινες. ὡς ὀλιγώρως, Πλάτων, Παλατινή Ανθολογία, Βιβλίο 9o, 506 (AP IX 506)


IX 506 ΠλάτωνοςΕπεξεργασία

Ἐννέα τὰς Μούσας φασίν τινες. ὡς ὀλιγώρως. ἢν ἰδέ· καὶ Σαπφὼ Λεσβόθεν͵ ἡ δεκάτη.
Λέν μερικοί, επιπόλαια, πώς είν’ εννιά οι Μούσες. Μά νά κ’ η δέκατη, η Σαπφώ από τή Μυτιλήνη.