Παλατινή Ανθολογία/IX/489 Παλλαδά

IX 489 Γραμματικοῦ θυγάτηρ ἔτεκεν φιλότητι μιγεῖσα
Συγγραφέας:
Παλατινή Ανθολογία, IX (βιβλίο 9ο, Επιδεικτικά επιγράμματα)
Γραμματικοῦ θυγάτηρ ἔτεκεν φιλότητι μιγεῖσα, Παλλαδά, Παλατινή Ανθολογία, βιβλίο 9ο, επίγραμμα 489 (AP IX 489)


IX 489 ΠαλλαδάΕπεξεργασία

Γραμματικοῦ θυγάτηρ ἔτεκεν φιλότητι μιγεῖσα παιδίον ἀρσενικόν, θηλυκόν, οὐδέτερον.