Νίκος Σαραντάκος/Ιστολόγιο/Ποσείδιππος/47

Πάπυρος του Μιλάνου / Ποσειδίππου 47 Ενθάδε κείται η Ονασαγοράτις
Συγγραφέας:
Μεταφραστής: Νίκος Σαραντάκος
Νίκος Σαραντάκος/Ιστολόγιο
Ενθάδε κείται η Ονασαγοράτις (οὗτος Ὀνασαγορᾶτιν ἔχει τάφος), Ποσειδίππου, Πάπυρος του Μιλάνου, επίγραμμα 47, μετάφραση Νίκου Σαραντάκου, Ιστολόγιο Ν. Σαραντάκου, 2012


Ποσείδιππος 47 (μετάφραση Ν. Σαραντάκος)Επεξεργασία

Ενθάδε κείται η Ονασαγοράτις
που έφτασε τόσα παιδιά να δει
κι αρμαθιαστές γενιές παιδιών απ’ τα παιδιά της,
τέσσερις εικοσάδες όλα τους μαζί·
ζούσε στα χέρια και στην αγκαλιά λοιπόν
γριούλα ογδόντα απογόνων λατρεμένη
και σαν έφτασε χρόνους εκατό
τη στάχτη απ’ το πυρ τη φαγωμένη
απ’ το ευτυχισμένο του Ονασά το θρέμμα
οι Πάφιοι την απόθεσαν εδώ.


Το πρωτότυπο: Πάπυρος του Μιλάνου/47:


Ποσειδίππου 47Επεξεργασία

οὗτος Ὀνασαγορᾶτιν ἔχει τάφος, ἥτις ἐπεῖδε τέκνα τε καὶ τέκν̣[ω]ν̣ εἰρομένας γενεάς,
τετράκις εἴκοσι πλῆθος· ἐν ὀγδώκοντ’ ἄ̣[ρα] παίδω[ν] χερσὶ παλαίγηρως στήθεσί τ’ ἐτρέ̣[φετ]ο̣·
ἣν ἑκατονταέτιν Πάφιοι μακαριστὸν Ὀν[ασᾶ] θρέμμα πυ[ριβρώτ]ωι τῆιδ’ ἐπέθεντο κόνει.