Ετήσιον Ημερολόγιον του Έτους 1888/Ο πρώην Πατριάρχης Ιωακείμ Δ΄

Ἐτήσιον Ἡμερολόγιον τοῦ Ἔτους 1888
Συγγραφέας: Ανώνυμος
Ὁ πρώην Πατριάρχης Ἰωακεὶμ Δ′Ο ΠΡΩΗΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ ΙΩΑΚΕΙΜ Δ′.