Ετήσιον Ημερολόγιον του Έτους 1888

Ἐτήσιον Ἡμερολόγιον τοῦ Ἔτους 1888


Κωνσταντινου Φ. Σκοκου

ΕΤΗΣΙΟΝ
ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ
ΧΡΟΝΟΓΡΑΦΙΚΟΝ, ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΟΝ, ΓΕΛΟΙΟΓΡΑΦΙΚΟΝ
ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ
1888
ΕΤΟΣ ΤΡΙΤΟΝ
Τῌ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙᾼ ΤΩΝ ΚΑΘ’ ΗΜΑΣ ΛΟΓΟΓΡΑΦΩΝ
ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ
εκ του τυπογραφειου των καταστηματων
ΑΝΕΣΤΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ
1888

Πρόλογος.................................................................................................................................................................................................................................................... σελ. 003

ΠΙΝΑΞ
ΤΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

 Μηνολόγιον. — Ἐποχαί. — Πασχάλιον. — Διαφορὰ μεσημβρίας. — Ἐκλείψεις τοῦ 1888. — Ἡλιοδρόμιον. — Σεληνοδρόμιον τοῦ 1888. — Ἑορτολόγιον. — Ὧραι τοῦ ἔτους.....................................................................................................................................................................................................................................................  σελ. 1 — 24.

ΤΜΗΜΑ ΧΡΟΝΟΓΡΑΦΙΚΟΝ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΟΝ

Θρησκεία καὶ Ἐπιστήμη, ὑπὸ Ι. Σκαλτσουνη.................................................................................................................................................................................................................................................... σελ. 025

Ὁ ἠλεκτρικὸς τηλέγραφος καὶ ἡ διπλωματικὴ ὑπηρεσία, ὑπὸ Κ. Παπαρρηγοπουλου.................................................................................................................................................................................................................................................... » 035

Τὸ χάρισμα τοῦ ποιητοῦ, ὑπὸ Κ. Παλαμα.................................................................................................................................................................................................................................................... » 039

Ὁ χθεσινός μου περίπατος, ἐκπαιδευτικὴ εἰκὼν ὑπὸ Θ. Αποστολοπουλου.................................................................................................................................................................................................................................................... » 040

Περὶ τῆς Φυσικῆς ἀγωγῆς κατ’ οἶκον καὶ ἐν τῇ Σχολῇ, ὑπὸ Βλασιου Σκορδελη.................................................................................................................................................................................................................................................... » 047

Σύγχρονοι τύποι: Ὁ ὑποψήφιος ἐν Ἑλλάδι, ἠθογραφία ὑπὸ Κ. Φ. Σκοκου.................................................................................................................................................................................................................................................... » 050

Εἰς ξένην, ποίησις Ιω. Πολεμη.................................................................................................................................................................................................................................................... » 061

Ἑλληνικαὶ ἐαριναὶ ἡμέραι. Ναύπλιον, Τίρυνς, Ἄργος, ὑπὸ Εδ. Εγγελ.................................................................................................................................................................................................................................................... » 062

Τὸ ἐπιστραφὲν ἄνθος, ποίημα Γουσταυου Λαφφον.................................................................................................................................................................................................................................................... » 076

Παράσιτοι, ὑπὸ Π. Π. Οικονομου.................................................................................................................................................................................................................................................... » 077

Ἡ ΚΕ′ Μαρτίου ἐν Τήνῳ, ποίημα πανηγυρικὸν ὑπὸ Κωνστ. Φ. Σκοκου.................................................................................................................................................................................................................................................... » 083

Τὸ σχέδιον τῆς Κυρίας Ξυλαράκη, διαλογὴ ὑπὸ Δημ. Α. Κορομηλα.................................................................................................................................................................................................................................................... » 088

Ὁ Πικρὸς Λόγος, ποίησις Δημ. Κοκκου.................................................................................................................................................................................................................................................... » 112

Ἡ γεροντοκόρη, κοινωνικὴ σελὶς ὑπὸ Κων. Φ. Σκοκου.................................................................................................................................................................................................................................................... » 113

Ὁ ἐν Μονάχῳ ἕλλην καλλιτέχνης Γ. Ἰακωβίδης.................................................................................................................................................................................................................................................... » 120

Ὁ Χριστὸς καὶ τὸ ἰδεῶδες αὐτοῦ, ὑπὸ Πλατωνος Δρακουλη.................................................................................................................................................................................................................................................... » 122

Εἶσαι ὡραία, ποίημα Δημ. Κ. Βαρδουνιωτου.................................................................................................................................................................................................................................................... » 130

Ἀνέκδοτα Ἱστορικὰ ἔγγραφα πρὸς τοὺς Ὑδραίους, ὑπὸ Ιακ. Χ. Δραγατση.................................................................................................................................................................................................................................................... » 131

Ἐρωτικὴ ἀπελπισία, ποίημα Γ. Μαρτινελη.................................................................................................................................................................................................................................................... » 140

Περὶ τῆς στιχουργίας παρ’ ἡμῖν, ὑπὸ Αλ. Ρ. Ραγκαβη.................................................................................................................................................................................................................................................... » 142

Φθινοπωρινὰ, ποίημα Α. Θ. Σπηλιωτοπουλου.................................................................................................................................................................................................................................................... » 154

Χίλιοι συγγραφεῖς ἑνὸς βιβλίου (ἐκ τῶν σημειώσεων ἀκουσίου περιηγητοῦ), ὑπὸ Τιμ. Αμπελα.................................................................................................................................................................................................................................................... » 157

Εἰς τὸ τριαντάφυλλόν της, ποίημα Δημ. Μπενη Ψαλτη.................................................................................................................................................................................................................................................... » 170

Σελίδες δημοσίου βίου παρὰ τοῖς Ἕλλησιν ἐν δουλείᾳ. (Στενήμαχος ἐν Θράκῃ) ὑπὸ Βλασιου Σκορδελη.................................................................................................................................................................................................................................................... » 171

Τινὰ περὶ μαγνητισμοῦ, ὑπὸ Βερθας Ρουσοπουλου.................................................................................................................................................................................................................................................... » 176

Ῥεμβασμοί, ὑπὸ Αχιλλεως Παρασχου.................................................................................................................................................................................................................................................... » 181

Ἡ κόρη τοῦ Τιγράνου, διήγημα κατὰ τὰ ἀρχαῖα ἀσιατικὰ ἔθιμα ὑπὸ Αριστειδου Ν. Παναγιωτιδου.................................................................................................................................................................................................................................................... » 182

Σιγή, ποίημα ἀνέκδοτον Δημ. Παπαρρηγοπουλου.................................................................................................................................................................................................................................................... » 200

Μηδενισμὸς εν Ῥωσίᾳ: Σοφία Περόφσκαγια, ὑπὸ Αντ. Μομφερρατου.................................................................................................................................................................................................................................................... » 201

Εἰς λεύκωμα καλλιτέχνιδος, sonetto ὑπὸ Αντ. Σ. Ματεση.................................................................................................................................................................................................................................................... » 211

Ὁ Τόσκας, εἰδύλλιον ἐκ τῆς ἑλληνικῆς πολιτείας ὑπὸ Δημ. Κ. Βαρδουνιωτου.................................................................................................................................................................................................................................................... » 212

Εἰς τὴν βασίλισσαν Βικτωρίαν, ποίημα William Andrew.................................................................................................................................................................................................................................................... » 231

Οἱ Μανιᾶται, ἱστορικὴ εἰσαγωγὴ τῆς περὶ Ἠθῶν καὶ Ἐθίμων ἐν Μάνῃ πραγματείας ὑπὸ Π. Κανελλιδου.................................................................................................................................................................................................................................................... » 232

Τ’ Ἀηδόνια, ποίημα Ανδρ. Λασκαρατου.................................................................................................................................................................................................................................................... » 245

Μία ὑποθήκη διὰ τοὺς κυρίους δημοσιογράφους.................................................................................................................................................................................................................................................... » 246

Παραγγελία, ποίημα Κων. Φ. Σκοκου.................................................................................................................................................................................................................................................... » 247

Νικόλαος Γύζης, καλλιτεχνικὴ σημείωσις ὑπὸ Φ..................................................................................................................................................................................................................................................... » 248

Παρὰ τὸν Ἰλισσόν, ἀναμνήσεις τοῦ θέρους τοῦ 1876 ὑπὸ Αρσινοησ Γ. Παπαδοπουλου.................................................................................................................................................................................................................................................... » 250

Ἀντιπολίτευσι, ποίημα Επαμ. Πολιτακη.................................................................................................................................................................................................................................................... » 256

Περὶ τῆς ἐπιρροῆς τοῦ πνεύματος ἐπὶ τοῦ σώματος καὶ τῶν ὀργανικῶν αὐτοῦ λειτουργιῶν, μελέτη ὑπὸ Ιω. Φουστανου.................................................................................................................................................................................................................................................... » 257

Ὁ Ῥῶσσος ποιητὴς Νάτσων, ὑπὸ Θεοδ. Βελλιανιτη.................................................................................................................................................................................................................................................... » 271

Μικρὰ συμβουλὴ εἰς τὴν πάτριον Ἱστορίαν, ὑπὸ Σπ. Κ. Σακελλαροπουλου.................................................................................................................................................................................................................................................... » 274

Ἡ ἰσορροπία τῆς εὐτυχίας, ἀληθὴς σκηνὴ ὑπὸ Αριστ. Κουρτιδου.................................................................................................................................................................................................................................................... » 277

Εἷς Ἐκλογεύς, ἐπαρχιακὸν διήγημα, ὑπὸ Κ. Παλαμα.................................................................................................................................................................................................................................................... » 283

Μποναμᾶς, ποίημα Φ. Αδαμ.................................................................................................................................................................................................................................................... » 296

Ἡ νεωτέρα τέχνη, ὑπὸ Αλ. Φιλαδελφεωσ.................................................................................................................................................................................................................................................... » 297

Ψεύδη καὶ Εἰκονικότητες, ὑπὸ Γεωργ. Φιλαρετου.................................................................................................................................................................................................................................................... » 302

Μὲ τὴν βοήθειαν τῆς νυκτός, ὑπὸ Ν. Παπαλεξανδρη.................................................................................................................................................................................................................................................... » 314

Ἱστορία ποιητική, ὑπὸ Ιω. Καμπουρογλου.................................................................................................................................................................................................................................................... » 319

Νυκτεριναὶ ἐντυπώσεις, ὑπὸ Δ. Γρ. Καμπουρογλου.................................................................................................................................................................................................................................................... » 320

Ἀλέξανδρος Ῥαγκαβῆς, φιλολογικὸν σημείωμα ὑπὸ Κωστη Παλαμα.................................................................................................................................................................................................................................................... » 321

Νέος Ἕλλην Αἴσωπος, ὑπὸ Σπ. Π. Λαμπρου.................................................................................................................................................................................................................................................... » 325

Βιογραφικαι Σημειωσεις. Ὁ Φωκίδος Δαυΐδ, — Σκαρλάτος Σοῦτσος, — Ἐλίζα Σκ. Σούτσου, — Μιλτιάδης Βενιζέλος, — Θεόδωρος Ἠπίτης, — Μιχαὴλ Σοφιανός, — Ἀχιλλεὺς Γεωργαντᾶς, — Λεωνίδας Πετροπουλάκης, — Βασίλειος Νικολόπουλος, — Σπυρίδων Βαλαωρίτης, — Δημήτριος Σαχίνης, — Ἰωακεὶμ ὁ Δ′.................................................................................................................................................................................................................................................... » 330

ΤΜΗΜΑ ΓΕΛΟΙΟΓΡΑΦΙΚΟΝ

Ἐντυπώσεις καὶ σκέψεις ἐκ τοῦ συγχρόνου Ἀθηναϊκοῦ βίου μετὰ γελοιογραφιῶν ὑπὸ Scoc.................................................................................................................................................................................................................................................... » 342

Ἐκτὸς ἂν μετανοιώσῃς, ὑπὸ Αισωπου.................................................................................................................................................................................................................................................... » 350

Ὅλαις παντρεμέναις!! ὑπὸ Ιω. Τσακασιανου.................................................................................................................................................................................................................................................... » 350

Φθισικοὶ Ἔρωτες, κατὰ τὸ ὕφος τῆς Ῥωμαντικῆς Σχολῆς, μετὰ γελοιογραφίας, ὑπὸ Σατανα.................................................................................................................................................................................................................................................... » 352

Ἤθη καὶ Ἔθιμα Ῥωμηῶν, γελοιογραφία.................................................................................................................................................................................................................................................... » 353

Ἱστορία μιᾶς ῥινός, ὑπὸ Δ. Οι. Καλαποθακη.................................................................................................................................................................................................................................................... » 353

Μοδίστρα της, ὑπὸ Ιω. Ν. Τσουκατου.................................................................................................................................................................................................................................................... » 355

Συνήθεις ἐκπλήξεις γελοιογραφικὴ παράστασις.................................................................................................................................................................................................................................................... » 356

Ἡ Τυφλομυΐγα, ὑπὸ Πτωχοπροδρομου.................................................................................................................................................................................................................................................... » 356

Φρικώδεις ἀναμνήσεις ἐκ τοῦ χοροῦ τῆς Ἀγγλικῆς Πρεσβείας, γελοιογραφικὴ εἰκὼν.................................................................................................................................................................................................................................................... » 357

Ἡ Κυρία Τριγκιτράγκα, ὑπὸ Σοφ. Κ. Καρυδου.................................................................................................................................................................................................................................................... » 357

Ἐν κηδείᾳ, ὑπὸ Γ. Αναστασοπουλου.................................................................................................................................................................................................................................................... » 359

Ἕλληνες ἠθοποιοί, εἰς δύο σκηνὰς γελοιογραφικάς.................................................................................................................................................................................................................................................... » 361

Ἤθη καὶ ἔθιμα ἑλλήνων ἁμαξηλατῶν, γελοιογραφία.................................................................................................................................................................................................................................................... » 361

Οὐρανὸς καὶ Γῆ ὑπὸ Μ. Δεγα.................................................................................................................................................................................................................................................... » 361

Ὑπὸ τὰς Μωρέας, σχεδὸν εἰδύλλιον, ὑπὸ Πτωχοπροδρομου.................................................................................................................................................................................................................................................... » 363

Σύντομος Ἱστορία μιᾶς κυρίας τοῦ Συρμοῦ, γελοιογραφία.................................................................................................................................................................................................................................................... » 368

Εἰς ἐκείνην ποῦ μ’ ἐννοεῖ, ὑπὸ Εγω.................................................................................................................................................................................................................................................... » 368

Ἡ Συμβουλή, ὑπὸ Αισωπου.................................................................................................................................................................................................................................................... » 368

Σκέψεις, υπὸ Χ. Αννινου.................................................................................................................................................................................................................................................... » 369

Ἐπιγράμματα, ὑπὸ Masque de fer.................................................................................................................................................................................................................................................... » 370

Τίνος ’μοιάζει, ποίημα ὑπὸ Γ. Σουρη.................................................................................................................................................................................................................................................... » 372

Ἡ Παπαδιά, ὑπὸ Γ. Σουρη.................................................................................................................................................................................................................................................... » 372

Ἐπιστημονικοὶ ὁρισμοί, ὑπὸ Σατανα.................................................................................................................................................................................................................................................... » 374


Εικόνες-Σκίτσα

Γουσταῦος Ἄϊχθαλ.................................................................................................................................................................................................................................................... σελ. 00

Ὁ πρώην Πατριάρχης Ἰωακεὶμ Δ′.................................................................................................................................................................................................................................................... » 016α

Σκαρλάτος Σοῦτσος.................................................................................................................................................................................................................................................... » 040α

Ἀχιλλεὺς Γεωργαντᾶς.................................................................................................................................................................................................................................................... » 048α

Κωστάκη Πασᾶς Ἀνθόπουλος.................................................................................................................................................................................................................................................... » 064α

Μιλτιάδης Βενιζέλος.................................................................................................................................................................................................................................................... » 096α

Ὁ Ἐπίσκοπος Φωκίδος Δαυίδ.................................................................................................................................................................................................................................................... » 112α

Ἰάκωβος Ῥίζος.................................................................................................................................................................................................................................................... » 128α

Μιχαὴλ Σοφιανός.................................................................................................................................................................................................................................................... » 160α

Θ. Π. Ἠπίτης.................................................................................................................................................................................................................................................... » 176α

Ἀχιλλεὺς Παράσχος.................................................................................................................................................................................................................................................... » 184α

Δ. Παπαρρηγόπουλος-Ἀθ. Χριστόπουλος.................................................................................................................................................................................................................................................... » 200α

Ἐλίζα Σκ. Σούτσου.................................................................................................................................................................................................................................................... » 216α

Ἀναμνήσεις τοῦ πολυπαθοῦς «Οἰδίποδος» ἐπὶ τῆς σκηνῆς των «Ὀλυμπίων».................................................................................................................................................................................................................................................... » 0342

Πρὸς εὐκολίαν τῆς ἀκατορθώτου δεξιώσεως.................................................................................................................................................................................................................................................... » 0369