Ετήσιον Ημερολόγιον του Έτους 1888/Γουσταύος Άιχθαλ

Ἐτήσιον Ἡμερολόγιον τοῦ Ἔτους 1888
Συγγραφέας: Ανώνυμος
Γουσταῦος ἌϊχθαλΓΟΥΣΤΑΥΟΣ ΑΪΧΘΑΛ